ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα εκφραστικά μέσα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Μέσα από μία σειρά διαλέξεων επιχειρείται η προσέγγιση των ποιοτικών γνωρισμάτων του χώρου που φιλοξενεί ανθρώπινες δραστηριότητες ( γεωμετρία – δομή, όριο – περίβλημα, φως – σκιά, κίνηση – στάση, πρόγραμμα – γεγονός ). Ένας πρώτος κύκλος ασκήσεων αφορά στην εξέταση των παραπάνω εννοιών στην πόλη της Πάτρας. Στόχος είναι η ανάπτυξη της αναλυτικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών, καθώς και της αντίληψης, της κατανόησης αλλά και της ερμηνείας φαινομένων του δομημένου περιβάλλοντος. Ακολουθεί η μελέτη και ο σχολιασμός γνωστών αρχιτεκτόνων. Το εξάμηνο ολοκληρώνεται με ένα πρώτο θέμα σχεδιασμού ενός λογοτεχνικού κειμένου ή η παρακολούθηση μίας σκηνής από προσφέρει το ερέθισμα για τη συνθετική προσέγγιση των εννοιών προηγούμενες εβδομάδες.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

Κριτική ανάλυση σημαντικών στιγμών της αρχιτεκτονικής δημιουργίας χρόνους έως το 17ο αιώνα. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά κτίρια δια εκφράσεων και μελετούνται οι προθέσεις, οι πολιτιστικές συγκυρίες τεχι\νικές οι οποίες κάθε φορά οδήγησαν στη δημιουργία των κτιρίων αυτών.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Εισαγωγή στα βασικά μέσα έκφρασης και επικοινωνίας της αρχιτεκτονικής

Α. Δισδιάστατες αρχιτεκτονικές απεικονίσεις ( κατόψεις, όψεις, τομές)

Β. Αρχιτεκτονικές απεικονίσεις ( αξονομετρικά, προοπτικά, κολάζ, μικτές ) προδιαγραφές αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Εισαγωγή σε πρωταρχικά κατασκευαστικά στοιχεία. Τεχνικές μέτρησης και σχεδίασης . Σκοπιμότητα και εξειδίκευση του αρχιτεκτονικού σχεδίου : χρήσεις του σκίτσου σχεδίου σε σχέδια αποτύπωσης, σύνθεσης, κατασκευής και παρουσίασης εργασίας και μακέτας παρουσίασης.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Μαζί με την Προβολική Γεωμετρία του εαρινού εξαμήνου, περιλαμβάνονται  γεωμετρικές τεχνικές αναπαράστασης τρισδιάστατων κατασκευών με αναφορά στην αρχιτεκτονική ιστορία και θεωρία που ερμηνεύει τους λόγους τεχνικών, και οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές. Εισάγονται οι βασικές έννοιες των γεωμετρικών κατασκευών, στοιχείων προβολικής γεωμετρίας, ορθών και πλάγιων προβολών, αξονομετρικών διαλέξεις οι οποίες συνοδεύονται από προβολές. Σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου δίδονται εβδομαδιαίες ασκήσεις που σχεδιάζονται στη διάρκεια στο σπίτι, ενώ τα ολοκληρωμένα σχέδια παραδίδονται στο επόμενο θέματα που παραδίδονται στο τέλος του εξαμήνου.

Ποοετοιμασία μαθητών στα ειδικά μαθήματα γραμμικού και ελευθέρου σχεδίου για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Υπευθυνη σπουδών:
ΑΝΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 89
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ
17672
210 9520202
6944 533932
atsxedio@yahoo.com
Υλοποιήθηκε από Webnode