ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 2016

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016
 
ΜΑΘΗΜΑ 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΕΛΕΥΘΕΡΟ  66 4,93 86 6,43 1.252 93,57 1.338
ΓΡΑΜΜΙΚΟ  178 15,75 129 11,42 1.001 88,58 1.130

 

Ποοετοιμασία μαθητών στα ειδικά μαθήματα γραμμικού και ελευθέρου σχεδίου για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Υπευθυνη σπουδών:
ΑΝΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 89
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ
17672
210 9520202
6944 533932
atsxedio@yahoo.com
Υλοποιήθηκε από Webnode